Dhageyso Markaz
Waanooyin iyo Guubaabin Dumarka
(Sheekh Muuse Cabdiraxmaan (Muse Tarax))
Waxaa la Dhageystay 357 jeer